رشد خزنده یونی ویو در مقابل نمایش قدرت رقبا: بررسی یونی ویو در نیمه دوم سال 2016

ابتدا این سریال با اجلاس G20 در چین استارت خورد. بخوبی مشخص بود که یونی ویو تقریبا داهوا را پشت سر گذاشته و در بخش منطقه ای فراتر از هایک ویژن به بحث تکنولوژی و اعتماد سازی پرداخته است و توانسته به موفقیت خوبی دست یابد. ضمن اینکه همانند شرکتهای هایک ویژن و داهوا داستان سیاسی … ادامه خواندن رشد خزنده یونی ویو در مقابل نمایش قدرت رقبا: بررسی یونی ویو در نیمه دوم سال 2016